Aktualności

22 stycznia 2018 16:09 | Aktualności

„Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego”

logo_proj.png


Od 1 maja 2017 r. nasza szkoła uczestniczy w powiatowym projekcie  pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 95 uczennic i 130 uczniów czterech szkół z 2 zespołów szkół i 1 placówki oświatowej Powiatu Wyszkowskiego we współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi poprzez dostosowanie ich do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Cele szczegółowe:

1. Wzrost kompetencji zawodowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Długosiodle  poprzez udział w dodatkowych  praktykach zawodowych  w okresie do 30 kwietnia 2019 r.

2. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju  uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Długosiodle   zawodach piekarz, sprzedawca, fryzjer, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych  poprzez wprowadzenie do oferty szkoły dodatkowych kursów.

Zadanie nr 2.

1. Szkolenia  - kompetencje miękkie

  • „Umiejętność autoprezentacji”
  • „Radzenie sobie ze stresem”
  • „ Kultura zawodu”

2. Warsztaty

  • „Umiejętność pracy w grupie”
  • „Komunikacja interpersonalna”

Zadanie nr 6. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic

  • Kurs prawa jazdy kat.B dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

W  Zespole  Szkół w Długosiodle bierze udział w projekcie 20  uczniów i uczennic z klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2019 r.

 Całkowity koszt realizacji projektu: 1 959 495,60 zł Kwota dofinansowania ogółem: 1 763 509,96 zł w tym kwota dofinansowania z EFS: 1 567 596,48 zł Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 195 985,64 zł (z tego wkład własny pieniężny 123 835,64 zł

Przeczytano: 157 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: