Aktualności

26 maja 2017 11:29 | Aktualności

Trwa rekrutacja do projektu: "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego"

Termin składania zgłoszeń upływa 31.05.2017r.

banner_ue_2.png

Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 1 maja 2017 r. Powiat Wyszkowski rozpoczął realizację projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 95 uczennic i 130 uczniów czterech szkół z 2 zespołów szkół i 1 placówki oświatowej Powiatu Wyszkowskiego we współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi poprzez dostosowanie ich do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost kompetencji zawodowych 225 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie, Zespołu Szkół w Długosiodle i Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie poprzez udział w dodatkowych stażach i praktykach zawodowych, warsztatach na wyższych uczelniach w okresie do 30 kwietnia 2019 r.
2. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju 225 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie, Zespołu Szkół w Długosiodle i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych informatyk, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, spedytor, logistyk budownictwa, murarz i tynkarz i fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych, turystycznych i hotelarstwa, kucharz, piekarz, sprzedawca, handlowiec z terenu powiatu wyszkowskiego poprzez wprowadzenie do oferty szkół
i placówki dodatkowych kursów, w okresie do 30 kwietnia 2019 roku.
3. Zwiększenie zakresu wsparcia uczniów poprzez zakup pomocy dydaktycznych do prowadzonych kursów - doposażenie 4 pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w okresie do 30 kwietnia 2019 roku.

Projekt obejmuje 6 zadań:
- Zadanie 1. Staże zawodowe dla 199 uczniów i uczennic,
- Zadanie 2. Praktyki zawodowe dla 26 uczniów i uczennic,
- Zadanie 3. Zajęcia z zakresu zdobywania dodatkowych uprawnień dla 90 uczniów i uczennic – Kurs Uprawnienia SEP do 1 kV,
- Zadanie 4. Warsztaty w szkołach wyższych dla 99 uczniów i uczennic,
- Zadanie 5. Wyposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu,
- Zadanie 6. Zajęcia specjalistyczne dla 101 uczniów i uczennic:
 Kurs kosztorysowania w programie Norma PRO dla 24 osób
 Kurs komputerowego przedmiarowania robót budowlanych dla 25osób
 Kurs certyfikatu HACCP dla 32 osób
 Kurs prawa jazdy kategorii B dla 20 osób

W ramach zadania 4 zostaną wyposażone cztery szkolne pracownie nauki zawodu w 2 szkołach:
1. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie  Pracownia elektryczna dla zawodu Technik elektryk (koszt wyposażenia 79 298,00 zł),
2. Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie  Pracownia technologii gastronomicznej (20 325,00 zł), Pracownia planowania i żywienia i produkcji gastronomicznej (27 325,00zł) i Pracownia obsługi gości dla zawodu TŻiUG (59 340,00 zł).

Projekt jest skierowany do 225 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie,
z Zespołu Szkół w Długosiodle i z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2019 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 959 495,60 zł
Kwota dofinansowania ogółem: 1 763 509,96 zł
w tym kwota dofinansowania z EFS: 1 567 596,48 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 195 985,64 zł (z tego wkład własny pieniężny 123 835,64 zł)

Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu. Projekt został opracowany przez Wydział Rozwoju i Funduszy wspólnie z Wydziałem Edukacji i Dyrekcją Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”
w Wyszkowie, Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół w Długosiodle.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc


Ciąg dalszy tekstu na stronie:

http://www.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=620

Przeczytano: 151 razy. Wydrukuj|Do góry