Tydzień zawodowca

TYDZIEŃ ZAWODOWCA

W ZESPOLE SZKÓŁ W DŁUGOSIODLE


       Data

Godzina

                                Działanie

23.03.2015r.

(poniedziałek)

10:45– 12:30

Wykład „Moje mocne i słabe strony” oraz testy zainteteresowań i predyspozycji zawodowych, praca z informatorem szkolnictwa zawodowego z doradcą zawodowym

11:50– 12:35

Projekcja filmu pt. „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”

12:40– 13:25

Pokaz umiejętności w zawodzie fryzjer w wykonaniu uczennic klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej

13:30– 15:00

Rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym na temat wyboru zawodu

9:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w zakładzie fryzjerskim

24.03.2015r. (wtorek)

9:50– 11:30

Prezentacja multimedialna i warsztaty na temat „Psychologiczne podstawy wyboru zawodu” + quiz zawodowy z nagrodami

11:50– 12:35

Konkurs „W świecie zawodów”

12:40– 13:25

Spotkanie z człowiekiem sukcesu

13:40– 15:00

Warsztaty kulinarne z wykorzystaniem języka obcego zawodowego „Stół wielkanocny”

8:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w zakładzie mechaniki pojazdowej

9:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w zakładzie fryzjerskim

25.03.2015r. (środa)

10:45– 13:30

Projekcja filmów o zawodach

8:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w zakładzie mechaniki pojazdowej

9:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w zakładzie fryzjerskim

17:00– 18:00

Przedstawienie oferty zawodowej  Zespołu Szkół w Długosiodle – spotkanie z dyrektorem szkoły

26.03.2015r. (czwartek)

10:45– 11:30

Projekcja filmów o zawodach

11:50– 12:35

„Lekcja z ZUS: – realizacja projektu edukacyjnego na temat budowania świadomości o ubezpieczeniach społecznych od chwili podjęcia pierwszej pracy jako pracownik młodociany. „Wybieram bank”- na co zwrócić uwagę wybierając bank od chwili podjęcia pierwszej pracy i przekazywaniu wynagrodzenia na ROR  – konkurs, gadżety

8:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w zakładzie stolarskim

9:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w przedsiębiorstwie handlowym

9:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w zakładzie fryzjerskim

27.03.2015r. (piątek)

8:00– 9:40

Warsztaty rękodzieła wielkanocnego – ćwiczenie kompetencji miękkich (umiejętności pracy zespołowej i komunikacji interpersonalnej)

9:50– 10:35

„Kalejdoskop zawodów” - konkurs

10:45– 11:30

Projekcja filmów o zawodach

11:50– 12:35

Projekcja filmu pt. „Stres pod kontrolą” – zachowania w sytuacjach trudnych np. wybór szkoły, zawodu, egzaminy

8:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w zakładzie stolarskim

9:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki w zakładzie fryzjerskim

11:00– 16:00

„Dzień zawodowca” – praktyki zawodowe w zakładzie gastronomicznym

 

Zgłoszenia na „Dzień zawodowca” przyjmujemy w szkole.

 

Zespół Szkół w Długosiodle

ul. Poniatowskiego 25

07-210 Długosiodło

tel. (29) 74 12 529,  e-mail: zs_dlo@interia.pl