LinkDOprzyszłości

chcebycprzedsiebiorczy.jpg [932x450]W roku szkolnym 2014/2015 realizowany jest projekt „Chcę być przedsiębiorczy

- podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”

 

Projekt Instytutu HR jest współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i jest realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Instytucją pośredniczącą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt polega na wdrożeniu i przetestowanie programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o atrakcyjne i efektywne narzędzia kształtując postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży:     (Podręcznik „Gra miejska” (instrukcje i scenariusze do gier miejskich, Interaktywna gra symulacyjna i wirtualna wycieczka po przedsiębiorstwie,  Filmy edukacyjne ,Testy kompetencji , Podręcznik „Przedsiębiorczość w nauczaniu interdyscyplinarnym dla nauczycieli innych przedmiotów”)

Projekt „Chcę być przedsiębiorczy” został objęty patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Szczegóły na stronie http://przedsiebiorczy.instytut-hr.pl/