Oferta edukacyjna

UCZYMY ZARABIAĆ PIENIĄDZE W ZAWODZIE!

KWALIFIKACJE ZDOBYTE DZIŚ – PEWNA PRACA JUTRO

 

Oferta edukacyjna:


Technikum Handlowe

Nauka trwa 4 lata

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski i geografia

Po ukończeniu szkoły czeka ciekawa praca na stanowiskach związanych z handlem, obsługą klienta, sprzedażą i zaopatrzeniem, ponieważ na rynku lokalnym powstają nowe firmy handlowe. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi także utworzenie i prowadzenie własnej działalności. Absolwent ma większe szanse na znalezienie pracy dzięki odbytym praktykom, które dają doświadczenie zawodowe, w odróżnieniu od absolwenta liceum ogólnokształcącego.
 

oferta2015_01.jpg [433x316] 

oferta2015_02.png [321x238]


 
 

Technikum Agrobiznesu

Nauka trwa 4 lata

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski i biologia

Możliwość odbycia praktyki zawodowej/stażu w Holandii i Niemczech

Absolwent: może samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne i rolne, ubiegać się o fundusze strukturalne z UE, prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolniczych.

 3_1024x768.jpg [300x225]  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


(wielozawodowa – pracownik młodociany)

Szkoła kształci w wielu zawodach: sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, elektromechanik, monter instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych, stolarz, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, kucharz i inne.

Nauka trwa 3 lata

Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu poza szkołą w zakładach pracy (absolwenci kończący szkołę posiadają już 3- letnie doświadczenie zawodowe, dzięki temu są konkurencyjni na rynku pracy)
 
 
6_1024x768.jpg [300x225] 7_1024x768.jpg [300x225] 8_1024x768.jpg [300x225]

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka trwa 3 lata, na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub ZSZ. Absolwenci ZSZ zaczynają od klasy drugiej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i geografia


Szkoła Policealna dla Dorosłych (nie jest wymagana matura)

Szkoła na podbudowie szkoły średniej. Kształci w zawodach:

1.Technik rachunkowości – nauka trwa 2 lata (w tym praktyka - w urzędach i przedsiębiorstwach – co daje doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy.)

Dyplom technika rachunkowości pozwala znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz instytucjach typowo finansowych, czyli bankach, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych

 

9_1024x768.jpg [300x226]

 

 

2. Opiekun medyczny. Czas trwania nauki: 1 rok!!!

Szkoła przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze  opiekuna medycznego w instytucjach opiekuńczych w kraju i za granicą ( szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy), a także do prowadzenia  indywidualnej opieki w domu pacjenta lub pracy  w  fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni zawodowej

 10_1024x768.jpg [300x225]


Kurs kwalifikacyjny dla zawodu rolnik Czas trwania: 880h/ 1 rok

Kurs nadaje kwalifikacje potrzebne do przejęcia gospodarstwa rolnego oraz ubiegania się o kredyty ze środków Unii Europejskiej.

 

Oferta dodatkowa

 • Projekty unijne
 • Sekcja Strzelectwa Sportowego (udział w zawodach sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze” i strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”, bezpłatne wyjazdy na treningi)
 • Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu,
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości( projekty z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej: „Moje finanse”, „Lekcje z ZUS”, „Chcę być przedsiębiorczy”)
 • Szkolny Klub Sportowy,
 • Program profilaktyczny Pat – Profilaktyka a Ty (szkoła jest PaTPORTEM)
 • Projekt edukacji obywatelskiej „Dramowi obywatele” prowadzony przez Stowarzyszenie „Stop-klatka”
 • zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego

 
ATUTY SZKOŁY

 • profesjonalna kadra pedagogiczna
 • zajęcia z profesjonalistami także spoza szkoły
 • nauka w systemie jednozmianowym – do godz. 16:00
 • dogodna lokalizacja i łatwy dojazd (PKS, PKP)
 • troska o bezpieczeństwo uczniów (monitoring wizyjny)
 • sale lekcyjne z projektorami i tablicami interaktywnymi
 • możliwość zjedzenia obiadu
 • wielofunkcyjne boisko i siłownia
 • bezpłatne wyjazdy na treningi strzeleckie
 • możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • praktyki w przedsiębiorstwach z możliwością kontynuowania pracy po ukończeniu szkoły
 • wolontariat ( WOŚP, warsztaty świąteczne i kulinarne)
 • wycieczki integracyjne i zawodoznawcze
 • bezpłatne wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej
 • pomoc doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego oraz psychologa
 • wysoka jakość kształcenia zawodowego i aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym (wysoko ocenione w ewaluacji zewnętrznej)

 

 Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna i wychodząca naprzeciw potrzebom ucznia. Uczniowie nie są anonimowi. Kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój młodzieży, zapewniając także  pomoc i wsparcie. Nasi absolwenci posiadając doświadczenie zawodowe, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach lub  prowadzą własną działalność gospodarczą. Nasza oferta edukacyjna umożliwia  także kontynuowanie nauki w szkołach dla dorosłych. 

 

Ucząc się w naszej szkole  planujesz i budujesz  własną karierę zawodową i wpływasz na kształt własnego dorosłego życia.

                        Serdecznie zapraszamy Uśmiech

OfertaEDU_2014