REKRUTACJA

 

 

  Szkolny Folder Informacyjny 2014/2015


→   ELEKTRONICZNA REKRUTACJA POWIATU WYSZKOWSKIEGO

 


Nasza Oferta Edukacyjna


UCZYMY ZARABIAĆ PIENIĄDZE W ZAWODZIE!

KWALIFIKACJE ZDOBYTE DZIŚ – PEWNA PRACA JUTRO

 

Oferta edukacyjna:


Technikum Handlowe (NOWOŚĆ)

Nauka trwa 4 lata

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski i geografia

Po ukończeniu szkoły czeka ciekawa praca na stanowiskach związanych z handlem, obsługą klienta, sprzedażą i zaopatrzeniem, ponieważ na rynku lokalnym powstają nowe firmy handlowe. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi także utworzenie i prowadzenie własnej działalności. Absolwent ma większe szanse na znalezienie pracy dzięki odbytym praktykom, które dają doświadczenie zawodowe, w odróżnieniu od absolwenta liceum ogólnokształcącego.

2_1024x768.jpg [300x225] 

 
 

Technikum Agrobiznesu

Nauka trwa 4 lata

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski i biologia

Możliwość odbycia praktyki zawodowej/stażu w Holandii i Niemczech

Absolwent: może samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne i rolne, ubiegać się o fundusze strukturalne z UE, prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolniczych.

 3_1024x768.jpg [300x225]  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

(wielozawodowa – pracownik młodociany)

Szkoła kształci w wielu zawodach: sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, monter instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych, stolarz, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, kucharz i inne.

Nauka trwa 3 lata

Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu poza szkołą w zakładach pracy (absolwenci kończący szkołę posiadają już 3- letnie doświadczenie zawodowe, dzięki temu są konkurencyjni na rynku pracy)
 
6_1024x768.jpg [300x225] 7_1024x768.jpg [300x225] 8_1024x768.jpg [300x225]

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka trwa 3 lata, na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub ZSZ

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i geografia


Szkoła Policealna dla Dorosłych (nie jest wymagana matura)

Szkoła na podbudowie szkoły średniej. Kształci w zawodach:

 

1.      Technik administracji – nauka trwa 2 lata

Dyplom technika administracji pozwala znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej oraz w jednostkach gospodarczych i przedsiębiorstwach.

Program nauczania przewiduje wyposażenie absolwentów w wiedzę w takich dziedzinach jak: prawo, ekonomia, nauki społeczne. Pozwala też na zdobycie umiejętności z zakresu obsługi urządzeń biurowych oraz sprawności i kompetencji w sprawowaniu służby publicznej.

 

9_1024x768.jpg [300x226]

 2.      Opiekunmedyczny (NOWOŚĆ) Czas trwania nauki: 1 rok

Szkoła przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze opiekuna medycznego w instytucjach opiekuńczych w kraju i za granicą ( szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy), a także do prowadzenia  indywidualnej opieki w domu pacjenta lub pracy  w  fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 10_1024x768.jpg [300x225]

Kurs kwalifikacyjny dla zawodu rolnik (NOWOŚĆ) Czas trwania: 880h/ 1 rok

Kurs nadaje kwalifikacje potrzebne do przejęcia gospodarstwa rolnego oraz ubiegania się o kredyty ze środków Unii Europejskiej.

 

Oferta dodatkowa

• Projekty unijne (bezpłatne zajęcia i staże)

• Sekcja Strzelectwa Sportowego (udział w zawodach sportowo-obronnych i strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” i „Sprawni jak żołnierze”)

• Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu, • Szkolny Klub Przedsiębiorczości ( projekty z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej)

• Szkolny Klub Sportowy, • zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego

 

ATUTY SZKOŁY

 • profesjonalna kadra pedagogiczna
 • zajęcia z profesjonalistami także spoza szkoły
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • dogodna lokalizacja – blisko  miejsca zamieszkania (PKS, PKP)
 • troska o bezpieczeństwo uczniów (monitoring wizyjny)
 • możliwość zjedzenia obiadu
 • wielofunkcyjne boisko i siłownia
 • możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • praktyki w przedsiębiorstwach z możliwością kontynuowania pracy po ukończeniu szkoły
 • wolontariat ( WOŚP, warsztaty świąteczne i kulinarne)
 • wycieczki przedmiotowe i zawodoznawcze
 • pomoc doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego oraz psychologa

 

Naszą szkołę charakteryzuje życzliwa i przyjazna atmosfera. Uczniowie nie są anonimowi. Kadra Pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój młodzieży, zapewniając także pomoc i wsparcie. Nasi absolwenci posiadając doświadczenie zawodowe, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Nasza oferta edukacyjna umożliwia także kontynuowanie nauki w szkołach dla dorosłych. 

Ucząc się w naszej szkole planujesz i budujesz własną karierę zawodowąi wpływasz na kształt własnego dorosłego życia.

 

18_1024x768.jpg [300x225]